Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

4566

Allmänna handlingar Finansinspektionen

skyndsamhetskravet, 2 kap. 16 § andra stycket TF). Med skyndsamt avses att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som en begäran har gjorts. Någon eller några dagars fördröj- Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt.

Allmänna handlingar skyndsamt

  1. Internationella gymnasiet helsingborg
  2. Vaknar mitt i natten och kan inte somna om
  3. Kung sverige 1700
  4. Vad är iban nummer
  5. Beard styles
  6. Vilket är det viktigaste sinnet för en bilförare_
  7. Samverkan samarbete

I första hand görs så-dan prövning av registrator eller annan person som fått så- Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap. En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör du få den med en gång. Du kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.

Allmänna handlingar skyndsamt

Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

Allmänna handlingar skyndsamt

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör du få den med en gång. Skyndsam hantering Personen som begär att få se en handling kan göra det såväl skriftligt som muntligt.

Allmänna handlingar skyndsamt

De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk.
Disa östrand instagram

Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". En begäran om att få ta del av allmän handling ska behandlas skyndsamt.

I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör du få den med en gång. Skyndsam hantering Personen som begär att få se en handling kan göra det såväl skriftligt som muntligt. Det är viktigt att begäran hanteras skyndsamt. Med skyndsamt avses samma dag eller någon, några dagar därefter, så lång tid som krävs för att hinna göra en sekretessprövning. Se handling på plats?
Auto cat box

Allmänna handlingar skyndsamt

Allmänna handlingar En handling innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt.

Avgift för kopior av hand­lingar. Det är gratis att ta del av allmänna handlingar på plats i Migrationsverkets lokaler. Men om du vill ha en kopia utgår avgift enligt avgiftsförordningen. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras.
Forfattare lindell

splay sverige
anna lindström helsingborg
brita larsson dvärsätt
pmi consultants
akademikliniken malmö erbjudande
handkrafted studios
regler vändplan

Lämna ut en allmän handling Rättslig vägledning Skatteverket

Kommunen har ingen rättighet att efterfråga vem som begär ut handlingen … 2019-02-13 Av 2 kap. 12 och 13 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) framgår bl.a. att en framställan om att få ta del av allmänna handlingar ska behandlas genast, eller, om framställningen avser att få kopia av en allmän handling, skyndsamt..