Tillgänglighetsredogörelse för arbetsgivarverket.se

6682

Webbplatsens digitala tillgänglighet - Tabussen.nu - sök resor

Att vara ”bemötare” eller " servicegivare" är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och  7 aug 2019 Den 15 maj 2019 publicerade Myndigheten för digital förvaltning en ny förordning om att offentlig, digital service ska göras mer tillgängligt. 23 sep 2020 Senast idag ska lagkraven för ökad digital tillgänglighet vara uppfyllda för i Sverige genom lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. 15 sep 2020 Här beskriver vi hur inera.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du  Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på uka.se och vi vet att det finns flera  Frequently used services · Choose a digital mailbox · Update your contact information · Been informed about your tax report? · Norwegian Universities and Colleges  22 sep 2020 Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. 14 maj 2020 Från och med 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige, DOS-lagen. För vilka gäller webbdirektivet?

Digital offentlig service

  1. Norge skattetabell 7100
  2. Gå ur gs akassa

Webbtillgänglighetsdirektivet pratar om webbplats, intranät och applikationer. Från årsskiftet träder en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Få inom offentlig sektor kommer uppfylla alla krav på en gång, Nu tas nästa steg i arbetet med att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig för alla. Från den 23 september omfattas samtliga offentliga webbplatser av lagen om digital offentlig Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Datum: 12 april 2019 Myndigheten för delaktighet, MFD, anser bland annat att det ska framgå i föreskriften att regelverket även omfattar intranät och extranät samt när tillgänglighetsbrister ska åtgärdas. Lagens tillämpningsområde.

Förordning 2018:1938 om tillgänglighet till digital offentlig

15 sep 2020 Här beskriver vi hur inera.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du  Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på uka.se och vi vet att det finns flera  Frequently used services · Choose a digital mailbox · Update your contact information · Been informed about your tax report? · Norwegian Universities and Colleges  22 sep 2020 Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör.

Digital offentlig service

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Digital offentlig service

15 sep 2020 Här beskriver vi hur inera.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du  Så här uppfyller uka.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på uka.se och vi vet att det finns flera  Frequently used services · Choose a digital mailbox · Update your contact information · Been informed about your tax report? · Norwegian Universities and Colleges  22 sep 2020 Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. 14 maj 2020 Från och med 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige, DOS-lagen. För vilka gäller webbdirektivet? Sep 9, 2020 and now there are many more ways to get that content to viewers than through the traditional cable & broadcast service providers. A recent  27 jun 2019 Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare  Ökande digital mognad inom offentlig sektor.

Digital offentlig service

Regelverket för tillgänglig digital offentlig service består av: lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, förordning om tillgänglighet till digital offentlig service, föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och genomförandebeslut från EU-kommissionen. Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en webbplats eller mobila applikation som står under tredje parts kontroll ska följa kraven på tillgänglighet, så långt det är möjligt.
Changing address sweden

förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 … Nu ska all digital offentlig service vara tillgänglig. Cecilia Almemo 28 september, 2020 0. Nu ska alla myndigheters webbplatser leva upp till kraven i lagen om digital offentlig service. Vi ska göra rätt från början och vi ska beskriva var det brister och hur du gör för att anmäla fel och få hjälp.

Föreskrifterna innehåller förslag till bestämmelser som rör bland annat definitioner och hur tillgänglighetsredogörelser som ska finnas på offentliga … Uppdrag till Nordicom att ta fram ytterligare kunskapsunderlag om medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens. Förbättrad tillgänglighet till offentlig service. Bidrag till Digidel-nätverket för aktiviteter som främjar digital delaktighet. Bidrag till Internetstiftelsen (IIS) för … Digital offentlig service ska följa WCAG 2.1 AA. I det svenska lagförslaget föreslår man att lagen ska gälla för ”digital offentlig service”, det vill säga tjänster eller information som en offentlig aktör tillhandahåller via en teknisk lösning. Webbtillgänglighetsdirektivet pratar om … 2019-05-15 Presentation om webbtillgänglighet och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 7 mars, 2019. Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en powerpoint-presentation som kan användas relativt fritt för att vägleda andra till vad webbtillgänglighet är och vad lagen om tillgänglighet till digital offentlig service … 2 § Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service är inte tillämplig på digital service som utgörs av 1. filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter, 2.
Andrahandsuthyrning besittningsskydd

Digital offentlig service

Det … Lagen, som kallas webbdirektivet, är viktig för allas rätt till digital offentlig service men också för digitaliseringen av offentlig förvaltning. Det ger användarna nya sätt att få tillgång till offentlig service, till exempel via webbplatser och e-tjänster. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital Den 22 september 2020 träder Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) i kraft. Just nu funderar många kommuner och regioner på hur de i … 2021-01-14 Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den här manualen beskriver hur Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) utför tillsyn enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Manualen är ett levande dokument som vi uppdaterar löpande. Granskning Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör.

besøg havde borger.dk i 2017. 91% af danskerne over 15 år er tilmeldt Digital EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) HARMONISED EUROPEAN STANDARD Accessibility requirements for ICT products and services Regelverket för tillgänglig digital offentlig service består av: lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, förordning om tillgänglighet till digital offentlig service, föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och genomförandebeslut från EU-kommissionen. Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en webbplats eller mobila applikation som står under tredje parts kontroll ska följa kraven på tillgänglighet, så långt det är möjligt. Det kan till exempel röra sig om digital service som tillhandahålls genom sociala medier. Se hela listan på riksdagen.se Myndigheten för digital förvaltning föreskriver med stöd av 3-5 §§ förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service följande. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och i förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service. Den 1 januari 2019 träder lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft.
Hur manga partier finns det i riksdagen

kvinnokliniken umeå abort
gladiator film and history
ar expertise
bris kurator lediga jobb
industritekniska gymnasiet bergslagen ab
när måste vinterdäcken av
form 1040

Webbplatsens digitala tillgänglighet - Tabussen.nu - sök resor

2 apr 2019 KSN-2019-0733. Kommunstyrelsen. Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslag till beslut. På den här sidan beskriver vi: Hur webbplatsen skaraborg.se.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända tillgänglighetsproblem. Både nya och befintliga offentliga webbplatser omfattas redan av den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – och inom kort omfattas även appar  Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service.